vasárnap, május 31, 2009

Mamma Lidike (cloth doll)


Mamma Lidikét több mint két éve varrtam, mert (Ő) tetőtől-talpig textilből készült.
Tehát textil baba, cloth doll.
Lidike kb. 18-20 cm magas, azaz alacsony, és tyúktollas a hátsó fele.
Nagy gonddal varrtam és alakítottam ki,majd minden egyes kiegészítőjét nagy gonddal válogattam.
Lidike a sajátom, kedves a szívemnek.:)
Sieve

A vén boszorka (old witch)


Ezt a banyámat még tavaly készítettem és akkoriban még akril festéket és matt lakkot használtam a test színezésére és befejezésére,bár a matt lakk mégis eléggé fényesnek tűnik.
Ez a babám még nem szerepelt, soha sehol, csak itthon őrizgetem, amíg lesz alkalmam bemutatni a nagyközönségnek.
Kedvelem a csúfságát,hisz olyan halandó és ugyanúgy "öregedő" ,mint bármelyik ember...
Őt talán már kb.120 évesnek alkottam.:)
(szeretem!) :)


Sieve

Björk

La cité des enfants perdus

Egyik legkedvesebb filmem.:)
A film néhány szereplőjét nagyon szeretném elkészíteni babában....mint a sziámi iker öreg hölgyeket!:)
Sieve

Érdekességek

Böngésztem a neten és egy érdekes alkalmazást találtam, amivel érdekesebbé tehetem a babás blogom.A hátteret a hatást és a zenét is ki lehet választani igény szerint.:)
Lesz több is ahogy a babák szaporodni fognak.:)Sieve

szombat, május 30, 2009

Euthanasia

azaz
Az Elfelejtett Gyermekek Állag fenntartó Intézménye lakóinak és azok nevelőinek története.

Euthanasia

Ő a nagybecsű intézmény legrégebbi lakója...teljes tisztességes nevén Euthanasia Pearl Dead Person.
Az öt éves forma kisleány a bentlakó gyerekek szerint közel kétszáz éve az intézmény lakója de azt pontosan egyikük sem tudta megmondani , hogy mikor is kerülhetett oda.
Euthanasia beleolvadt a környezetébe...igazgatók váltották azóta egymást,gyerekek öregedtek meg. A többiek szerint már azelőtt ezen a helyen kóborolhatott mielőtt felépült volna az árvaház.Meggyőződésük volt , de egyikük sem mert erről beszélni,mert Euthanasia olyankor hirtelen a semmiből ott termett és rosszallóan bámult rájuk dülledt szemeivel. ..
Lehet igazság a gyerekek lámpa oltás utáni történeteiben , mert az árvaház felépítése előtt egy elüszkösödött kastély maradványa állt a telken.A mendemondák és a gyerekek fantáziája szerint a kastélyban lakhatott a kicsi lány mielőtt az leégett.A gyerekek persze csak találgathattak,mert
Euthanasia nem beszélt, mert nem tudott beszélni.Elharapta a nyelvét aminek penész zöld vége kilátszott szorosan összezárt kicsi szájából.
Euthanasia Pearl légiesen törékeny és szinte áttetsző jelenség volt.Az erek átsejlettek gyöngyfényű bőrén és dülledt békaszemeivel mindig szomorúan nézett mindenre és mindenkire.Valójában nem zavart sok vizet, hisz csendes és már már láthatatlan volt.Ő volt az intézmény, legköltségkimélőbb neveltje,mert nem evett , nem ivott , és ugyanazt a ruhát viselte az elmúlt évek során.
Egyvalaki azonban nagyon jól ismerte
Euthanasia titkát. A sok megpróbáltatáson átesett mindig beteg Triple X Felix.Valami különös és megható kapcsolat volt a két gyermek között akik szavak nélkül is megértették egymást. Ezt azonban Felix nem kötötte se a gyerekek se a nevelők orrára.Ez az ő titkuk volt .
Felix nagyon jól tudta,hogy Euthanasia öt éves kicsi teste valójában több mint kétszáz éves.Igen kétszáz éves hisz valójában a kastély leégése és szülei elvesztése után olyan sokkos állapotba került, hogy elharapta a nyelvét és kicsi szíve megszakadt.A szelleme azonban örökre a szeretett helyen maradt és nem vett róla tudomást, hogy nincs már benne élet.
Azon a szörnyű napon amikor a kastély leégett , bált rendeztek a szülei és meghívtak mindenkit aki csak számított a társasági életben annak idején.Cselédek serege szolgálta fel a finomságokat és az italokat.A táncterem is tele volt csinos felcicomázott hölgyekkel és dali urakkal , legényekkel. A szülei is önfeledten ropták a táncot a zsibongó,vidám tömegben.
A bál estéjén megengedték a szülők,hogy
Euthanasia is lejöjjön és az édesapjával ellejtsen egy táncot.Nagyon boldog volt a pici lány ,mert ez volt az első alkalom az első bál , amikor olyan sokáig fent maradhatott.Lázasan válogatták össze a dadusával a megfelelő ruhácskát amiben megjelenhetett.A dadus feltűzte a lányka haját és egészen a lépcsőig kísérte.
Euthanasia boldogan lépkedett le tüll szoknyájában, balerina cipőjében a lépcsőkön.A lépcső fordulónál azonban megtorpant mert vörösen izzó fény látszott lentről, csípős füst szag érződött mindenütt és velőtrázó baljós sikoltozás , ordítozás hallatszott.
Leszaladt a lépcsősor aljára és ő is sikoltott a látványtól.Lángolva égett a bálterem!!A hölgyek hosszú szoknyáiba belekaptak a lángok ,s ők sikoltozva szaladgáltak, fetrengtek a földön mint egy-egy égő fáklya.Az urak pedig segíteni akartak rajtuk,maguk is lángra kapva.Menekülni nem tudtak, nem volt esély a menekülésre.
A kicsi
Euthanasia azonban összekapta magát és felszaladt az addigra sűrű fekete füsttel telített lépcsőn,fel egészen a legfelső szintig.Semmit sem látott, csak tapogatózott.Sírva próbálta nyitni a bezárt ajtókat, mire végre talált egy nyitottat.Még sohasem járt abban a teremben.Magára csukta az ajtót és meggyújtott egy gyertyát amit az ajtó melletti asztalon talált.A teremben leplekkel letakart alakok álltak.Sorra rántotta le róluk a vásznat amíg az utolsó kettőről is le nem húzta.
Akkor kapott sokkot,akkor állt meg a pici szíve.
A leplek alatt a szülei voltak,megmerevedve, kőbe zárva.Nem tudta feldolgozni a tüzet, már nem tudta feldolgozni a szülei vélhető kővé válását...halottan rogyott össze.
A terem szobor terem volt , végében a szobrász szobájával amiről a kislány mit sem tudott.
A szobrász is előkerült a terem végi szobából és meglepettségét legyűrve próbálta élesztgetni a kislányt...aki soha többé nem ébredt fel. A szobrász zárta le élettelenül rámeredő opálos szemeit.
-------------
A gyertya amit elejtett a kislány, lángra lobbantotta a lepleket és a szobor terem is leégett, nem hagyva maga után egyetlenegy élő lelket sem.
Ez
Euthanasia története, Euthanásiáé a kétszáz éves kislányé.
-------------------

Sieve


Sieve

Triple X Felix

Triple X FelixEgy másik,de nem az utolsó intézmény lakó gyermek rövid története.


Ez a röpke kis írás Triple X Felix-ről szól ,az árvaház másik,de nem utolsó kis lakójáról.
Felixet egy lucskos csatorna partján találták meg újságpapírba csomagolva.
A csavargó aki megtalálta olyan éhes volt,hogy akár megenni is képes lett volna a mozdulatlan csecsemőt, de amikor beleharapott a pici karjába, az keservesen felsírt.A csavargó úgy megijedt, hogy Felixet azon nyomban eldobta. Hatalmasat nyekkent és még a sírást is abbahagyta egy pillanatra.Ám a lelkiismerete nem hagyta a csavargót, mert hát az is volt neki és gyengéden felemelte a fiúcskát.Hazavitte az "otthonába" a szurok folyót átkötő híd alá.Az "otthon" egy dobozokból összetákolt vacok volt, kitudja milyen koszos rongyokkal ,felismerhetetlen kacatokkal bélelve. A csavaró adott neki menedéket...egy időre.
A babát nap közben magára hagyta, míg a városban guberált.A kisbaba addig más elfoglaltságot nem találva üvöltött torkaszakadtából.Odatévedt egy kóbor kutya,aki nagy szorgalommal nyalogatta a picike szemét azért,hogy ne sírjon,vagy csak azért,mert ízlett neki a sós könny.A baba elhallgatott és a kutya csemegéje a könny is elfogyott.Igy hát továbbállt.Hosszú volt a nap , a csavargó a városban borogatta a kukákat ,s a csecsemő csendben éhezett addig a híd alatti bolhás vacokban.
Amikor megérkezett végre az ember, előpakolta feneketlen zsebei tartalmát.Volt abban minden.Rohadt banán csücske, penészes paradicsom, zöldes színben játszó száraz kenyér.
A csavargó a pici szájába dugdosta a szemetet,de az újból üvölteni kezdett.Erre az előhúzott a zsebéből egy rühes kismacskát.A kismacska árva volt mint a csecsemő és mintha csak megérezte volna a másik árva sorsát odabújt , és hangosan dorombolva elaludt a fiúcska nyakán.Megnyugtatva ezzel a kis árvát,aki először érzett valami kis melegséget addigi rövid élete folyamán.
A csavargó pedig örülhetett, hogy végre csend lett és elaludhatott.
Másnap hajnalban azonban ,amikor felébredt nyugtalanság fogta el,mert a kisbaba nehezen lélegzett és szájacskája is bele lilult.
Nem vállalhatta a tovább a felelősséget vagy csak a nyűgöt.A babát és a cicát összecsomagolva a városba csoszogott egész az árvaház kapujáig.Sűrűn keresztet vetve közben ,hogy a fiúcska életben maradjon.
Letette a kapu elé bekopogtatott a vaskos ajtón és sietősen továbbállt.
Mint aki jól végezte dolgát.


--------------------------


Felix így aztán megmenekült,bár a kutya nyelvén megtelepedő paraziták kis híján megvakították.Felix azonban szívós kis legényke lévén nem vakult meg,csak maradandóan és visszafordíthatatlanul bandzsított.Ezenfelül azonban kedvenc macsekjától is kapott valamit,igaz semmi jót,csak macska szőr allergiát és egy súlyos asztmát, plusz az ezzel járó véresre kapart ekcémát.
Az intézmény vezetője olyan fösvény volt,hogy egy fillért sem áldozott Felix gyógyítására.Ehelyett egy sípot akasztott a nyakába,amit gyógyszer gyanánt kellett fújnia,becsapva ezzel a fiúcskát.
Hallotta is a város népe,ha a fiú rohamot kapott, mert a síp csak sípolt,sípolt,sípolt


-------------------------


Azonban Felix nem panaszkodott.
Két jó barátja volt csupán.... a macska aki mindig visszaszökött hozzá,bárányszor kidobták, és Euthanasia a kétszáz éve halott kislány.
Triple X Felixről írtam most.


Sieve


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...